Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.10 Verklaring verschillen Jaarrekening 2015 - Begroting 2017

(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2015

Begroting 2017

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1

DOEL 1-1

3.816

646

-3.170

3.363

492

-2.870

453

-154

300

DOEL 1-2

5.181

1.760

-3.421

8.011

6.421

-1.590

-2.830

4.660

1.830

DOEL 1-3

58.449

13.703

-44.746

33.908

955

-32.953

24.541

-12.749

11.793

DOEL 1-4

57.150

25.596

-31.554

98.656

43.480

-55.177

-41.506

17.883

-23.622

DOEL 1-5

5.671

114

-5.557

12.274

4.315

-7.959

-6.603

4.201

-2.402

DOEL 1-6

62.942

4.871

-58.071

59.539

10.170

-49.369

3.403

5.299

8.702

Subtotaal

193.209

46.690

-146.519

215.751

65.832

-149.918

-22.542

19.142

-3.399

Programma 2

DOEL 2-1

232.782

45.844

-186.938

181.687

10.856

-170.831

51.095

-34.988

16.107

DOEL 2-2

82.306

78.290

-4.016

93.376

792

-92.584

-11.069

-77.498

-88.568

Subtotaal

315.089

124.135

-190.954

275.063

11.648

-263.415

40.026

-112.487

-72.461

Programma 3

DOEL 3-1

10.296

79

-10.217

12.264

80

-12.184

-1.968

1

-1.967

DOEL 3-2

1.494

191

-1.303

1.867

0

-1.867

-373

-191

-564

DOEL 3-3

17.189

2.794

-14.395

20.498

0

-20.498

-3.309

-2.794

-6.103

DOEL 3-4

1.589

0

-1.589

3.515

0

-3.515

-1.926

0

-1.926

DOEL 3-5

13.139

62

-13.077

23.179

0

-23.179

-10.040

-62

-10.102

DOEL 3-6

12.901

10

-12.891

16.207

504

-15.703

-3.307

494

-2.812

DOEL 3-7

11.755

1.966

-9.790

7.672

832

-6.840

4.083

-1.134

2.950

Subtotaal

68.364

5.102

-63.262

85.203

1.416

-83.787

-16.839

-3.686

-20.525

Programma 4

DOEL 4-1

22.789

1.340

-21.450

15.846

795

-15.051

6.944

-545

6.399

DOEL 4-2

7.934

46

-7.888

6.708

57

-6.651

1.226

10

1.237

DOEL 4-3

10.763

22

-10.742

6.246

0

-6.246

4.517

-22

4.496

DOEL 4-4

4.511

21

-4.490

0

0

0

4.511

-21

4.490

Subtotaal

45.997

1.428

-44.569

28.799

851

-27.948

17.198

-577

16.621

Programma 5

DOEL 5-1

37.320

529.035

491.716

1.361

562.644

561.282

35.958

33.608

69.566

Subtotaal

37.320

529.035

491.716

1.361

562.644

561.282

35.958

33.608

69.566

Resultaat voor bestemming

659.979

706.391

46.411

606.178

642.391

36.213

53.801

-63.999

-10.198

Conform het BBV wordt er een toelichting gegeven op de aanmerkelijke verschillen tussen Begroting 2017 en de Jaarrekening 2015. Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met + een voordeel is en met een - teken een nadeel is.

Hieronder worden de aanmerkelijke verschillen per programma toegelicht.