Begroting en verantwoording

1 Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2015

Begroting 2016 na VJN

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lasten

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

193.209

238.873

215.751

208.369

189.671

174.705

2 Bereikbaar en Verbonden

315.089

322.168

275.063

299.911

288.909

304.708

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

68.364

98.573

85.203

60.673

52.147

38.323

4 Bestuur en Samenleving

45.997

44.896

28.799

24.077

23.603

22.420

5 Middelen

37.320

36.436

861

1.684

1.490

1.492

Heffing Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

500

500

500

500

Overhead

0

0

84.664

84.381

84.136

83.390

Totaal Lasten

659.979

740.946

690.842

679.595

640.456

625.538

Baten

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

46.690

66.497

65.832

73.943

66.561

65.951

2 Bereikbaar en Verbonden

124.135

89.546

11.648

18.799

5.849

4.749

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

5.102

5.337

1.416

1.278

1.271

427

4 Bestuur en Samenleving

1.428

813

851

841

841

841

5 Middelen

529.035

606.547

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

562.644

555.077

557.261

557.495

Overhead

0

0

2.085

2.085

2.085

2.085

Totaal Baten

706.391

768.740

644.477

652.023

633.869

631.549

Totaal saldo van baten en lasten

46.411

27.794

-46.365

-27.571

-6.588

6.011

Bijdrage uit reserve

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

35.104

42.146

36.684

29.947

18.465

12.690

2 Bereikbaar en Verbonden

36.346

55.704

119.380

135.506

120.800

125.707

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

23.489

33.074

32.169

11.318

3.341

755

4 Bestuur en Samenleving

1.100

464

0

0

0

0

5 Middelen

29.742

58.061

18.077

8.885

22.253

14.142

Totaal Bijdrage uit reserve

125.781

189.449

206.310

185.656

164.860

153.295

Storting in reserve

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

34.153

23.178

0

0

704

871

2 Bereikbaar en Verbonden

64.608

158.309

136.075

136.826

128.642

125.777

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

26.806

32.249

13.129

10.591

10.191

7.591

4 Bestuur en Samenleving

464

0

2.000

0

0

0

5 Middelen

8.330

3.507

8.741

10.668

18.736

25.067

Totaal Storting in reserve

134.362

217.243

159.945

158.085

158.272

159.305

Resultaat

37.831

0

0

0

0

0