Begroting en verantwoording

Hoe is de begroting opgebouwd

Het is belangrijk te weten hoe de begroting is opgebouwd. Met andere woorden: hoe zijn de baten en lasten verdeeld over de programma’s. Onderstaande grafieken geven dat beeld.

Opmerking: Bij de baten zijn de programma’s 3 en 4 niet zichtbaar. Dat betekent dat die programma’s minder dan 0,5% bijdragen aan de baten van de provincie.

Daarnaast is het belangrijk te weten uit welke bronnen de baten van de provincie worden gegenereerd en waar de provincie haar geld aan besteed: