Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.9 Verklaring verschillen Begroting 2016 na Voorjaarsnota 2016 - Begroting 2017

(bedragen x €1.000)

Begroting na wijziging 2016

Begroting 2017

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

  Programma 1

DOEL 1-1

4.889

537

-4.351

3.363

492

-2.870

1.526

-45

1.481

DOEL 1-2

5.241

2.370

-2.871

8.011

6.421

-1.590

-2.770

4.051

1.281

DOEL 1-3

53.164

11.363

-41.801

33.908

955

-32.953

19.256

-10.409

8.848

DOEL 1-4

93.029

47.329

-45.700

98.656

43.480

-55.177

-5.628

-3.849

-9.476

DOEL 1-5

9.123

1.379

-7.743

12.274

4.315

-7.959

-3.152

2.936

-216

DOEL 1-6

73.427

3.519

-69.909

59.539

10.170

-49.369

13.889

6.651

20.540

Subtotaal

238.873

66.497

-172.375

215.751

65.832

-149.918

23.122

-665

22.457

  Programma 2

DOEL 2-1

225.092

14.346

-210.747

181.687

10.856

-170.831

43.405

-3.489

39.916

DOEL 2-2

97.076

75.200

-21.876

93.376

792

-92.584

3.700

-74.408

-70.708

Subtotaal

322.168

89.546

-232.623

275.063

11.648

-263.415

47.105

-77.897

-30.792

  Programma 3

DOEL 3-1

22.903

1.298

-21.605

12.264

80

-12.184

10.639

-1.218

9.421

DOEL 3-2

4.930

280

-4.650

1.867

0

-1.867

3.062

-280

2.782

DOEL 3-3

23.217

995

-22.221

20.498

0

-20.498

2.718

-995

1.723

DOEL 3-4

5.127

0

-5.127

3.515

0

-3.515

1.611

0

1.611

DOEL 3-5

15.882

0

-15.882

23.179

0

-23.179

-7.297

0

-7.297

DOEL 3-6

14.873

504

-14.369

16.207

504

-15.703

-1.334

0

-1.334

DOEL 3-7

11.641

2.259

-9.382

7.672

832

-6.840

3.969

-1.428

2.542

Subtotaal

98.573

5.337

-93.236

85.203

1.416

-83.787

13.369

-3.921

9.448

  Programma 4

DOEL 4-1

25.670

756

-24.913

15.846

795

-15.051

9.824

39

9.862

DOEL 4-2

8.475

57

-8.419

6.708

57

-6.651

1.767

0

1.767

DOEL 4-3

10.288

0

-10.288

6.246

0

-6.246

4.042

0

4.042

DOEL 4-4

464

0

-464

0

0

0

464

0

464

Subtotaal

44.896

813

-44.084

28.799

851

-27.948

16.097

39

16.135

  Programma 5

DOEL 5-1

36.436

606.547

570.110

1.361

562.644

561.282

35.075

-43.903

-8.828

Subtotaal

36.436

606.547

570.110

1.361

562.644

561.282

35.075

-43.903

-8.828

Resultaat voor bestemming

740.946

768.739

27.793

606.178

642.391

36.213

134.768

-126.348

8.420

Conform het BBV is er een toelichting gemaakt op de aanmerkelijke verschillen tussen de geraamde bedragen van het begrotingsjaar 2017 en de geraamde bedragen van het vorig begrotingsjaar na wijziging (Begroting 2016 na Voorjaarsnota 2016). Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met + een voordeel is en met een - teken een nadeel is.

Hieronder worden de aanmerkelijke verschillen per programma toegelicht.