Begroting en verantwoording

Bijlage 7 Kerngegevens provincie Zuid-Holland

2013

2014

2015

2016

Aantal inwoners

3.563.935

3.570.484

3.588.522

3 622 303

  Mannen

1.758.081

1 761 504

1.770.670

1 788 203

  Vrouwen

1.805.854

1.808.980

1.817.852

1 834 100

  0 tot 5 jaar (%)

5,8

5,2

5,1

5,6

  5 tot 15 jaar (%)

11,5

11,5

11,4

11,3

  15 tot 25 jaar (%)

12,5

12,4

12,4

12,5

  25 tot 45 jaar (%)

27,0

26,8

26,4

26,2

  45 tot 65 jaar (%)

27,1

27,2

27,3

27,2

  65 jaar en ouder (%)

16,1

17,0

17,4

17,3

Aantal huishoudens

1.638.400

1 639 725

1. 658.260

1.671. 417

Aantal personen per huishouden

2,15

2,15

2,15

2,15

Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen:

  1e Kwartaal

72.127

87.750

84.850

Nog niet bekend

  2e Kwartaal

74.367

84.750

81.020

Nog niet bekend

  3e Kwartaal

78.303

82.790

82.170

Nog niet bekend

  4e Kwartaal

82.906

86.030

87.900

Nog niet bekend

Fysieke infrastructuur

2013

2014

2015

2016

Oppervlakte provincie in km2
(geen nieuwe cijfers sinds 2010)

3.418,5

3.418,5

3.418,5

3.418,5

  Land

2.810,2

2.810,2

2.810,2

2.810,2

  Water

608,3

608,3

608,3

608,3

Aantal gemeenten

67

65

60

60

Aantal woningen

1.636.072

1.647.422

1.657.250

1.657.233

Gemiddelde WOZ-waarde woningen
(exclusief recreatiewoningen)

210.000

199.000

194.000

197.000

Lengte wegen, totaal in km

16.286

16.402

16.461

16.485

Waarvan: provinciale wegen in km

702

692

669

674

Aantal personenauto's

1.495.056

1.498.608

1.500.508

1.518.339

Aantal personenauto's per 1.000 inwoners

420

419

418

419

Verkeersdoden

84

78

96

Nog niet bekend

Bron CBS.

 Interne organisatie

Aantal PS-leden 

55

Waarvan:

VVD

10

PVV

8

D66

7

CDA

7

PVDA

5

SP

5

SGP/CU

6

GL

3

PVDD

2

50PLUS

2

Aantal GS-leden 

5