Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.5 Staat van reserves en voorzieningen

Naam
(bedragen x €1.000)

Saldo per 31-12-2015

Vermeerde-ringen 2016

Verminde-ringen 2016

Saldo
per
1-1-2017

Vermeerde-ringen 2017

Verminde-ringen 2017

Saldo
per
1-1-2018

Vermeerde-ringen 2018

Verminde-ringen 2018

Saldo
per
1-1-2019

Vermeerde-ringen 2019

Verminde-ringen 2019

Saldo
per
1-1-2020

Vermeerde-ringen 2020

Verminde-ringen 2020

Saldo
per
1-1-2021

Reserves

Algemene reserve

84.868

49.324

56.713

77.479

4.657

14.680

67.457

7.060

5.487

69.029

15.486

17.373

67.142

21.817

10.635

78.324

Totaal Algemene reserve

84.868

49.324

56.713

77.479

4.657

14.680

67.457

7.060

5.487

69.029

15.486

17.373

67.142

21.817

10.635

78.324

Programmareserve 1

189.184

29.493

43.437

175.240

3.250

40.712

137.778

3.250

33.471

107.557

3.954

21.855

89.656

4.121

16.081

77.696

Programmareserve 2

82.997

186.267

88.362

180.902

136.075

116.102

200.875

136.826

135.519

202.182

128.642

120.813

210.011

125.777

125.720

210.068

Programmareserve 3

101.830

37.848

24.513

115.165

15.129

32.216

98.078

10.591

9.363

99.306

10.191

3.036

106.461

7.591

750

113.301

Programmareserve 4

4.299

3.200

3.314

4.185

0

2.200

1.985

0

1.600

385

0

300

85

0

0

85

Programmareserve 5

2.905

257

1.715

1.448

834

400

1.882

358

216

2.023

0

1.483

541

0

109

432

Totaal Programmareserves

381.216

257.065

161.341

476.940

155.288

191.630

440.598

151.024

180.169

411.453

142.786

147.487

406.753

137.489

142.659

401.582

Totaal Reserves

466.084

306.389

218.054

554.419

159.945

206.310

508.054

158.085

185.656

480.483

158.272

164.860

473.895

159.305

153.295

479.906

Voorzieningen

Voorziening Grondwaterheffing

3.103

0

289

2.814

0

303

2.511

0

55

2.456

0

54

2.402

0

53

2.349

Voorziening Premieleningen

73

0

0

73

0

0

73

0

0

73

0

0

73

0

0

73

Voorziening Pensioenen GS

11.622

115

515

11.222

115

0

11.337

115

0

11.452

115

0

11.567

115

0

11.682

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

Voorziening Nazorg stortplaatsen

8.266

0

0

8.266

0

0

8.266

0

0

8.266

0

0

8.266

317

0

8.583

Voorz.Groot onderhoud MJOP gebouwen

0

4.530

0

4.530

1.000

0

5.530

1.000

0

6.530

1.000

0

7.530

1.000

0

8.530

Totaal

32.663

4.645

804

36.505

1.115

303

37.316

1.115

55

38.377

1.115

54

39.438

1.432

53

40.817

Totaal Voorzieningen

32.663

4.645

804

36.505

1.115

303

37.316

1.115

55

38.377

1.115

54

39.438

1.432

53

40.817

Totaal reserves en voorzieningen

498.748

311.034

218.858

590.924

161.060

206.613

545.371

159.200

185.711

518.859

159.387

164.913

513.333

160.737

153.347

520.723