Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.3 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Dit overzicht geeft inzicht in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume. De reden om dit overzicht op te nemen is dat deze verplichtingen niet in de balans worden opgenomen.

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Werkloosheidsuitkeringen

300

300

300

300

Totaal

300

300

300

300