Begroting en verantwoording

Paragraaf Financiering

Externe ontwikkelingen

Schatkistbankieren
Door wijziging van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) zijn decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen tegen marktconforme rente (zijnde de rente waartegen de Nederlandse staat zichzelf financiert op de geld -en kapitaalmarkten) in de schatkist aan te houden. Deze regeling trad per 31 december 2013 in werking. De provincie Zuid-Holland heeft sinds de introductie aanzienlijke bedragen in de schatkist aangehouden. Naar aanleiding van deze begroting is het de verwachting dat Zuid-Holland eind 2016 geen overtollige liquide middelen meer in de schatkist heeft.

Rentevisie
De tarieven in de geld- en kapitaalmarkt bevinden zich nog steeds op een historisch laag niveau. De kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank (ECB) zorgt voor een blijvende neerwaartse druk op de lange rente.