Begroting en verantwoording

4 Recapitulatie structureel en reëel begrotingsevenwicht

Programma 2

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden: Incidentele Baten
(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

2-1

Dagelijks beheer en onderhoud

3.000

3.000

2.200

2.200

2-1

Planmatig onderhoud

631

7.635

0

0

2-1

Kaders verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid

18

0

0

0

2-1

Projecten  verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid

4.350

4.515

0

0

2-1

Beter benutten infrastructuur

1.100

1.100

1.100

0

Totaal

9.099

16.250

3.300

2.200

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden: Incidentele Lasten
(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

2-1

Dagelijks beheer en onderhoud

735

-101

-3.347

-10.580

2-1

Planmatig onderhoud

2.950

10.830

-9.249

1.514

2-1

Kaders verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid

25

-60

-60

0

2-1

Projecten  verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid

20.390

20.350

9.520

15.190

2-1

Beter benutten infrastructuur

1.100

1.100

1.100

0

2-2

Regionale OV-concessies en- contracten

391

1.910

650

650

2-2

Openbaar vervoer infrastruct.

1.350

0

5.377

0

2-2

Verbetering kwaliteit van het OV

6.324

1.474

1.474

1.474

Totaal

33.265

35.503

5.465

8.248