Begroting en verantwoording

Paragraaf Verbonden Partijen

Tabel verbonden partijen

Onderstaand de tabel van de verbonden partijen. De tabel is onderverdeeld naar de categorieën die volgens het BBV worden voorgeschreven, te weten:

  • gemeenschappelijke regelingen;
  • vennootschappen en coöperaties;
  • stichtingen en verenigingen;
  • overige verbonden partijen.

 Naam

PZH Jaarbijdrage 2016

PZH Jaarbijdrage 2017

Nominale waarde PZH aandelen

Intrinsieke waarde PZH aandelen

VP verwacht resultaat 2017

VP EV 01/12/17

VP EV 31/12/17

VP VV 01/12/17

VP VV 31/12/17

PZH % stem-aandeel 2017

Vertegen-woordiging

Gemeenschappelijke regelingen

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

213.200

      214.500

 nvt

 nvt

0

      246.161

       237.761

0

0

         10,52

Enkelvoudig

Recreatieschap Dobbeplas

269.570

 1/1/17 opgeheven

Enkelvoudig

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

362.024

      378.183

 nvt

 nvt

0

   3.200.000

    3.124.000

  5.215.000

     3.256.000

         14,29

Enkelvoudig

Recreatieschap IJsselmonde

560.651

      560.604

 nvt

 nvt

0

   2.014.000

    1.846.000

  2.114.000

     2.077.000

         14,29

Enkelvoudig

Recreatieschap Rottemeren

600.263

      600.263

 nvt

 nvt

0

 16.325.000

  14.786.000

  5.646.000

     4.158.000

         25,00

Enkelvoudig

Recreatieschap Midden-Delfland

613.227

      609.488

 nvt

 nvt

0

 12.379.000

  10.756.000

  9.557.000

     8.514.000

         16,67

Enkelvoudig

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta

338.175

      324.312

 nvt

 nvt

0

 12.968.000

  11.833.000

  2.055.000

     1.973.000

         14,29

Enkelvoudig

Natuur- en Recreatieschap Groenalliantie Midden Holland e.o.

1.553.560

   1.548.145

 nvt

 nvt

0

   6.234.000

    5.526.000

  2.003.000

     2.374.000

         25,00

Enkelvoudig

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

401.722

      400.670

 nvt

 nvt

0

      693.313

       753.183

  1.744.914

     1.772.492

         33,33

Enkelvoudig

DCMR Milieudienst Rijnmond

19.035.078

 21.103.549

 nvt

 nvt

0

   3.487.758

    2.724.995

  6.360.000

     6.360.000

         37,50

Meervoudig

Omgevingsdienst Haaglanden

5.934.645

   5.851.020

 nvt

 nvt

0

   2.780.785

    1.652.523

 nnb

 nnb

         27,00

Meervoudig

Omgevingsdienst Midden-Holland

3.051.510

   2.968.893

 nvt

 nvt

0

   2.732.000

    2.575.000

 nnb

 nnb

         19,67

Meervoudig

Omgevingsdienst West-Holland

2.445.024

   2.407.835

 nvt

 nvt

0

   1.929.821

    1.443.784

 nnb

 nnb

         23,00

Meervoudig

Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

5.526.374

   6.615.897

 nvt

 nvt

0

   1.230.000

    1.230.000

  4.713.000

     4.713.000

         30,50

Meervoudig

Grondbank RZG Zuidplas

1.556.000

       1.520.000

 nvt

 nvt

0

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

         40,00

Meervoudig

Wegschap Dordtse Kil

387.500

      387.500

 nvt

 nvt

1.240.000

  -3.294.000

   -1.610.000

32.118.000

   28.616.000

         42,86

Enkelvoudig

Totaal gemeenschappelijke regelingen

42.848.523

45.490.859

nvt

nvt

1.240.000

nnb

nnb

nnb

nnb

Vennootschappen en coöperaties

Proav NV

 nvt

 nvt

0

4.732.755

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

       100,00

Meervoudig

Warmtebedrijf Infra NV

 nvt

 nvt

  1.800.000

         69.040

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

           8,00

Enkelvoudig

ROM Drechtsteden Holding NV

 nvt

 nvt

         3.857

           3.155

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

           0,10

Enkelvoudig

ROM Drechtsteden Capital BV

 nvt

 nvt

10.000.000

    8.214.390

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

         48,20

Enkelvoudig

Participatiemaatschappij InnovationQuater B.V.

 nvt

 nvt

10.000.000

    9.668.231

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

         36,10

Enkelvoudig

Delta NV

 nvt

 nvt

0

487315

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

           0,05

Enkelvoudig

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

 nvt

 nvt

     141.806

  40.978.899

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

           1,10

Enkelvoudig

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

 nvt

 nvt

         4.538

    1.757.832

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

           0,53

Enkelvoudig

Totaal vennootschappen en coöperaties

 nvt

 nvt

21.950.201

  65.911.617

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

Stichtingen en verenigingen

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

324.465

 1/1/17 opgeheven

Stichting Herontwikkeling Zellingwijk

0

 1/1/17 opgeheven

Vereniging Interprovinciaal overleg (IPO)

       970.226

      970.226

 nvt

 nvt

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

Enkelvoudig

Regio Randstad in Brussel (P4)

       236.000

      236.000

 nvt

 nvt

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

Enkelvoudig

Huis van de Nederlandse Provincies

 nvt

 nvt

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

Enkelvoudig

Totaal stichtingen en verenigingen

1.530.691

1.206.226

 nvt

 nvt

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

Overige verbonden partijen

Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV (ONW)

 nvt

 nvt

  1.354.534

    1.321.885

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

           6,80

Enkelvoudig

ROM-Drechtsteden CV

 nvt

 nvt

     561.326

       355.293

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

5,20

Enkelvoudig

Totaal overige verbonden partijen

nvt

nvt

  1.915.860

    1.677.178

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb

 nnb