Begroting en verantwoording

Paragraaf Grondbeleid

Verbonden partijen met grondexploitaties of grondposities

Provinciale deelnemingen hebben over het algemeen geen risicodragende grondposities. Uitzondering betreft de (publieke) Grondbank Zuidplaspolder, een gemeenschappelijke regeling waarin de provincie voor 40% deelneemt.
Voorts neemt de provincie deel aan:

  • De Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D).
  • De Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW).

Beide participaties zijn publiek-private samenwerkingsverbanden (pps). De ROM-D is binnen de Drechtsteden verantwoordelijk voor de reconstructie van bedrijfsterreinen. Omdat de ONW nog slechts een taak heeft als ontwikkelaar van woningen, heeft de provincie gekozen voor deelname in deze pps als stille vennoot (dus zonder stemrecht).