Begroting en verantwoording

Paragraaf Subsidies

Tabellen met de subsidiebedragen 2017

De totale subsidieomvang voor begrotings-, boekjaar- en de projectsubsidies wordt in de onderstaande tabellen samengevat. Een gedetailleerde toelichting bij de tabellen is opgenomen in de betreffende Statenvoordrachten 6905 van 29 juni 2016 en 6948 van 9 november 2016. Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen.

Begrotingssubsidies 2017 in vergelijking met 2016 (bedragen zijn in €)

Programma

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2016

Maximaal te subsidiëren bedrag 2017

1

1.1

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade zandmotor)

197.228

156.340

1

1.1

Gemeente Den Haag (strand- en zwemveilgiheid zandmotor)

143.970

144.000

1

1.3

Waterschap Rivierenland (samenwerkingsovereenkomst Water en Groen)

5.630.250

0

1

1.3

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

0

270.888

1

1.4

Consulentschap IVN-Zuid Holland

330.110

330.110

1

1.4

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

2.722.796

0

1

1.4

Staatsbosbeheer

1.500.000

0

1

1.5

Recreatieschap Midden Delfland

972.250

0

1

1.5

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert

16.153

0

1

1.5

Faunabeheereenheid Zuid Holland

300.000

370.000

1

1.5

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139.422

139.422

1

1.5

Coöperatie Collectief Hoekse Waard

85.940

0

1

1.5

Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden

570.000

0

1

1.5

Coöperatie Collectief de Groene Klaver

129.225

0

1

1.5

Coöperatie Collectief Hollandse Venen

100.000

0

1

1.5

Coöperatie Collectief Krimpenerwaard

64.000

0

1

1.5

Coöperatie Collectief Midden-Delfland

94.500

0

1

1.5

Coöperatie Collectief Rijn&Gouwe Wiericke

120.000

0

1

1.5

Coöperatie Collectief Zuid-Hollandse eilanden

41.602

0

1

 1.5

Gemeente Nieuwkoop Paradijsweg

47.458

0

1

 1.5

Gemeente Midden Delfland

410.000

0

2

2.2

Metropoolregio Rotterdam Den Haag maatregelen beter benutten

836.000

0

2

2.2

Fietsersbond

42.731

42.731

2

2.2

Arriva NL (sociale veiligheid)

167.800

0

2

2.2

Rijkswaterstaat (Spitsstroken A15)

3.350.000

0

2

2.2

Alphen aan de Rijn Hefbrug Boskoop

244.500

0

2

2.2

Waddinxveen hefbrug Waddinxveen

250.000

0

2

2.2

Connexxion Water (veerdienst Maassluis-Rozenburg)

89.632

28.037

2

2.2

Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk)

169.711

0

3

3.1

InnovationQuarter (voorheen ROM Zuidvleugel)

1.300.000

1.700.000

3

3.1

Stichting Biobased Delta

216.000

216.000

3

3.6

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

3

3.6

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid Holland

203.700

203.700

3

3.6

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

3

3.6

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

3

3.6

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West

20.370

0

3

3.6

S.E.O.P.

30.555

30.555

3

3.6

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

4

4.2

Stichting Tympaan Instituut

1.675.040

837.520

4

4.2

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

2.387.193

1.193.597

4

4.2

Stichting JSO

5.868.308

2.934.154

4

4.2

Probiblio

5.092.642

5.092.640

Totalen

38.607.520

16.738.128

Toelichting op de tabel:

  1. Conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 wordt voor lonen en prijzen voor 2017 geen prijscompensatie toegepast, alle budgetten volgen de nullijn en worden niet voor inflatie gecorrigeerd;
  2. De kolom maximaal te subsidiëren bedrag 2016 is gebaseerd op de meest recente besluitvorming over de verstrekking van deze subsidies;
  3. Uit de kolom maximaal te subsidiëren bedrag 2017 blijkt welke organisaties in 2017 subsidie ontvangen

Boekjaar- en projectsubsidies 2017 (bedragen zijn in €)

Subsidie-regeling nr.

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidieplafond 2016

Totaal subsidie-plafond 2017

1.6.21

Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2013

1.5

7.300.000

200.000

1.6.36

Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013

3.6

3.584.179

3.444.000

1.6.42

Subsidieregeling Erfgoedlijnen

3.6

4.256.548

3.514.381

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

3.6

500.000

300.000

1.6.59

Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014

1.5

26.916.905

69.000

1.6.62

Regionale netwerken topsectoren Zuid- Holland

3.4

1.500.000

750.000

1.6.68

Subsidieregeling Natuur-en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

1.5

35.700.001

7.397.935

1.6.69

Uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland

1.5

9.400.000

23.114.599

1.6.73

Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

3.6

150.000

150.000

1.6.74

Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017

2.2

0

21.594.000

Totaal

89.307.633

60.333.915

Ter toelichting dient de volgende opmerking: Indien bij de subsidieverstrekking rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffende subsidieregeling.