Begroting en verantwoording

Paragraaf Subsidies

Gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 voor de subsidieplafonds 2017

Op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 zijn de volgende subsidieplafonds met de Statenvoordracht 6905 1e aanvraagperiode 2017 aangepast:

1.    Begrotingssubsidies voor Stichting Tympaan Instituut, Stichting Zorgbelang, Stichting JSO krijgen een begrotingssubsidie van respectievelijk € 0,8 mln, € 1,2 mln en € 2,9 mln.
2.    Voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland wordt een subsidieplafond opgenomen van € 3,5 mln.
3.    Voor de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland wordt een subsidieplafond opgenomen van € 150.000.

In de Statenvoordracht 6948, van 9 november 2016 zijn de volgende subsidieplafonds 2017 aangepast:

1    Het subsidieplafond van de subsidieregeling Regionale netwerken Topsectoren Zuid-Holland is verhoogd tot € 750.000
2.   Het subsidieplafond van de subsidieregeling uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 - Zuid-Holland is verhoogd tot € 23.114.599