Begroting en verantwoording

Paragraaf Subsidies

De basis voor de subsidieplafonds 2017

Op grond van artikel 5 van de Asv stellen Provinciale Staten subsidieplafonds vast. Gedeputeerde Staten kunnen een door Provinciale Staten vastgesteld plafond onderverdelen in deelplafonds voor afzonderlijke onderdelen van de regels waarvoor het plafond is vastgesteld. Indien deelplafonds worden vastgesteld doen Gedeputeerde Staten daarvan mededeling aan Provinciale Staten. De subsidies worden vervolgens met inachtneming van de vastgestelde subsidieplafonds verstrekt.
Een aantal subsidieplafonds voor 2017 zijn gelijktijdig met de Statenvoordracht 6905 1e aanvraagperiode 2017 door Provinciale Staten vastgesteld met Statenvoordracht 6905 van 29 juni 2016. Bijstellingen en aanvullingen hierop zijn gelijktijdig met deze begroting vastgesteld (Statenvoordracht 9 november 2016).