Begroting en verantwoording

Paragraaf EU-subsidies

Overige programma's

De provincie heeft als doelstelling om naast de gangbare programma’s zoals EFRO, ook middelen te verwerven uit andere programma’s, zoals Horizon 2020 en Life+. Zo is inmiddels het project Clinsh (Clean Inland Shipping) goedgekeurd binnen Life+ en zal van start gaan per 1 september 2016. Dit is een project waar PZH leadpartner is. De omvang van het project is € 8,5 mln.