Begroting en verantwoording

Paragraaf Lokale heffingen

Lokale lastendruk

De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de opcentenheffing.
In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven.

Tabel gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten

Jaar (bedragen in €)

2014

2015

2016

2017

Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing

227

231

227

220

De gemiddelde lastendruk is ten opzichte van 2016 met ongeveer 3% gedaald.