Begroting en verantwoording

Programma begroting 2017

Lasten € 690.841.702 *

Baten € 644.476.790

*waarvan € 84.663.815 overhead

Selecteer een ingang